Domluva v depu

D

Stalo se: 1. 3. 2017  18:30

Než mě pustí ze stanice do depa, je nutné domluvit postup. Tím okamžikem přestanu být vlakem a nastává posun. Do depa mě pouští tzv. vrchní, neboli vedoucí posunu, po dohodě se stavědlem. Tam je člověk, signalista, který obsluhuje výhybky. Vše se domlouvá přes vysílačku, fyzicky jsem s lokomotivou třeba 800 metrů od vjezdu do depa, čili konverzace běží rádiem s vedoucím a stavědlem.


Občas je tam víc mašinek, takže se musí počkat, až se to srovná a podle pořadí nebo důležitosti vjíždějí.

Vedoucího sloužil pracovitej a šikovnej posunovač. Má jednu vadu, neskutečně koktá. Čím víc mašin před depem, tím je to napjatější, stupňuje se nervozita a koktání je horší a horší. Jelikož ho známe, nějak se tomu nedivíme, jsme zvyklí.

Spíš mu pomůžem, jako že tušíme, co se bude dít, takže ho uklidníme:
“Dobré ráno do depa, ahoj, jedu od 5321 s Reginou, vyzbrojím a odstavím.”

A posunovač odpoví:
“Aaaaaaahhojj Hooopooo, jo jo joooo, poooojjeeeeď naaaáá třtřtř třeeetíí kkkoooleej a ooodsstav to nana na kabel, pojede ttto aaaažž ooodpoooledne.”

Podotýkám a opakuji, že je to opravdu pracovitej chlap, zná oběhy, sám si naplní vodou, odsaje vakuové WC, prostě super pracovník. Mám ho rád. Jen koktá.

Stojím před depem, přede mnou mašina z Carga, tj. lokomotiva, co vozí nákladní vlaky, na nabrání nafty.

A slyším kolegu, fíra se domlouvá:
“Vddddeeppu jjjeeééé něěkkdooo nnna pppřpřííjmu?”

A posunovač odpovídá:
“Aaaaahhhoooj, joooooo, popopoposlouuuchhháám.”

Fíra:
“Nnnneeeeddděllleej ssssii pppprddeeel nnnneeebooo ssssii taaaáám nnnaaa ttteeebeeee dddddooojduu!”

Posunovač, chudák, nervózní jak nikdy, stres jak prase.

“Nnnnneeedddděěllllááááám sssssiiii žžžááddnoooou pppprrrrdddeeel.”

Do hovoru nejde vstoupit, vysílačky jsou v simplex režimu, jeden mluví a druhý poslouchá, a vztekle držej tlačítka. Signalista na stavědle byl muž činu. Vyčíhal okamžik, kdy to oba dotyční pustili, a vstoupil do hovoru. Nedodržel hovorovou kázeň, protože nebylo vyhnutí:
“Hoši, už se na to vyse*te oba, nebo z vás začnu koktat taky. Koktáte oba dva, nikdo si z nikoho nedělá p*del… Z Carga ti to postavím k čerpačce, pro vedoucího, pak až vyzbrojí, ti ho pošlu.”

Oba řekli “ddddooommluveenooo” a začalo se zase jezdit.

Komentáře: 2

  • Tak tohle mě opravdu zbouralo. Úplně to vidím 😂😂😂

  • Něco podobného se stalo na Severni Moravě.
    Koktavý fira se šel optat do dopravy koktavého výpravčího, kdy mu konečně postaví odjezd. Výpravčí než se vykoktal hned jednu schytal.

Vítejte na blogu o zážitcích a příhodách strojvedoucího Českých drah.

Texty zde jsou ryze subjektivní. Občas vtipné, jindy kritické, často vysvětlující. Čas od času i nekorektní či hrubšího charakteru. A nejen o železnici!

Snad se u nich budete bavit podobně jako autor, který je sepisuje.

Archivy

Kontakt