Novinky dalšího období (+video)

N

Mockrát jsem přemýšlel, čím je způsobena moje nechuť k některým novotám. Zda je zatím přirozená nedůvěra pramenící z dobře známého faktu, že na dráze už dobře bylo, nebo věk a zkušenosti, díky nimž jsem apriori podezřívavý ke všemu neznámému a nevyzkoušenému.

Zajímavé ovšem je, že pokud překonám prvotní odpor a přizpůsobím se, dokážu poměrně rychle akceptovat a dobře snášet i vcelku zásadní změny.

Zapsáno: 15. 12. 2023

Když jsem tu popisoval rozsáhlé výluky, bylo mi jasné, že spoustu cestujících musí nebetyčně štvát. Nejen zpoždění, ale i nutné přestupy na autobus nemohou nikoho bavit.

Nejásá z nich ovšem ani personál, který musí stát na mrazu a dotyčné busy odbavovat, poskytovat informace a být k dispozici pro případné stýskání obecenstva.

Fíru, který musí po silnici migrovat za svým vymrzlým strojem a oživovat ho mimo teplou náruč domovského depa, může těšit snad jen poznatek, že se při vycizelovaném a zkušeném zpracování oběhu vozidel pamatovalo na dostatečnou časovou rezervu.

Toto trápení je už ale minulostí! Proměny tratě, kde se primárně pohybuji, jsou vcelku zásadní a nedá mi tedy, abych nezmínil nově načerpané poznatky.

Orel

Nově vytvořená zastávka mezi Slatiňany a Zaječicemi je od svého vzniku poměrně hojně využívána. V některých časech se na perónu kumulují hloučky lidí a i na poslední či ranní vlaky se zde mačká znamení k zastavení.

Jediné, čeho se děsím, je fakt, že za ty roky zakořeněný zvyk, totiž po rozjezdu ze Slatiňan nabrat maximální rychlost, může přebít tuto novotu a tím pádem projet novým místem bez zastavení. Což bude generovat hněv a nářek pasažérů. Že se tak stane, je dle mého tušení prakticky jisté. A jen se modlím, ať to nepose*u já.

Parking

Se stavebními úpravami nové zastávky souvisí též nově vytvořená parkovací místa pro odstavení vozů, která jsou – světe, div se – gratis! Líbí se mi správná úvaha, že se zastaví u vlaku a pokračuje se s ním do města. Tak, jako to znám ze své rodné vsi.

Než mi bude nějaký doveda komentovat, proč není něco podobného v Pardubicích u hlavního nádraží, připomenu, že parkování u Alberta na rozsáhlém prostoru bylo původně také zdarma a toto nastavení bylo podmínkou stavby hypermarketu! Že se smlouvy jak na potvoru ztratily, se mi nechce skoro věřit. Nikdo pod tím není podepsaný? Nikdo za to nezodpovídá? Nikdo za nic nemůže? Jasně, kucí…

A dál

Brzy se uvede do života další zastávka, která přiblíží centrum Pardubic. Spoustě doteď mrzutých lidí nabídne možnost neplatit městu poplatek za odstavení vozu a použít k cestě do středu města vlak. Nepochybuji, že i zde se ukáže prospěšnost této volby a časová úspora v podobě kolejové dopravy. Níže ukázka stavby, když jsem tuhle projížděl okolo.

Výluka v Pardubicích odhalila díky 5. nástupišti zrychlení aktu přistavení depáckých souprav. Nemusí se totiž čekat dlouhé minuty, než projedou důležitější rychlíky. Nekřížení cesty je ovšem pro mě osobně zvláště prospěšnější na úplném konci směny, protože čekání na to, než se člověk “vejde”, mi mnohokrát narušilo a pokrátilo čas strávený ve vodě. 😀

Dalším průlomovým a pozitivním počinem je protažení spěšných vlaků až do Havlíčkova Brodu bez přestupování v Hlinsku. I tady jsem nucen uznale zamručet nad schopností domluvy dotčených samospráv. Ono vyhánět lidi z vyhřátého místa, aby za několik minut pokračovali stejným směrem, jen jiným a povětšinou horším vlakem, vzbuzovalo u cestujících veliké trápení. Zrychlení a případné zkrácení nabraného zpoždění je zcela určitě nesporné.

Mno.. A v dnešním povídání jsem nezmínil už jen nové mašiny. Záměrně jsem si tuto stať nechal na konec, protože je zatím nemáme. Testování a ladění jednotek je pravděpodobně složitější a komplikovanější, než se očekávalo. Nijak zvlášť se tím netrápím. Budu raději, když se dětské nemoci vychytají, než abych to dělal s vlakem plným cestujících. Až tu budou, tak tu prostě budou. Dle posledních zpráv snad na jaře.

Konec

Pro dnešek stačilo. Proběhnul jsem si text ještě jednou. Nenadávám, nejsem naštvanej. Ani otrávenej. Nejsem skoro vůbec sprostej! Psal jsem ho vůbec já? 😀

Vítejte na blogu o zážitcích a příhodách strojvedoucího Českých drah.

Texty zde jsou ryze subjektivní. Občas vtipné, jindy kritické, často vysvětlující. Čas od času i nekorektní či hrubšího charakteru. A nejen o železnici!

Snad se u nich budete bavit podobně jako autor, který je sepisuje.

Činnost webu můžete podpořit jednorázovým příspěvkem, pokud se vám tu líbí 😊.

Archivy

Kontakt