Síla liščí pětky

S

I když se původně dané nasazení nových strojů posunulo a datum již nikde veřejně nezaznívá, nezpochybnitelně se blíží.

Většina článků, v nichž jsem se o nástupcích Regionov zmiňoval, působila záměrně opatrně. Především z toho důvodu, že jsem v diskuzích zaznamenal určitou rozpolcenost mezi kolegy, kteří již měli možnost s Liškou jízdu okusit.

Jsem dalek lovovat něco, o čem nic nevím, a moje podezřívavost k novým věcem je myslím dostatečně hmatatelná. Přesto se jedna věc nedá ČD upřít. Skutečně jsme se poučili z některých historických omylů a postupně a po drobných krůčcích finalizujeme monstrózní motorovou obměnu tak, aby klapla na jedničku.

Nabídka

Z toho příchozího telefonátu jsem měl upřímnou radost. Možnost vyzkoušet si Lišku osobně přišla pro mě a další Pardubáky úplně poprvé.

Celé je to vymyšleno tak, že se dopředu vyškolí a autorizuje několik kolegů, kteří dohlédnou na zácvik dalších, aby se minimalizovalo prodlení. To  by nastalo v situaci, kdy budou k dispozici stroje, ale nebude vyškolení, zkušenost a erudice lidí, kteří je budou obsluhovat.

Jelikož máme aktuálně v Pardubicích strojvedoucích, že je můžeme přehazovat vidlema (nastoupili další dva nováčci!), rozjela se delegovaná čtveřice do Havlbrodu. Tam na nás čekal náš pardubický strojvedoucí instruktor, brodský strojvedoucí instruktor a další dva kolegové, kteří vedli spěšný vlak 1905 do Slavonic.

Než se ponořím do popisu cesty a průběhu praktického školení, poděkuji všem zúčastněným a obdivně vyzdvihnu jejich přístup a zapálení pro věc. Na vše jsme dostali odpověď. Informovanost a množství podrobností obdivuhodné. V duchu jsem se usmíval nad nezpochybnitelným přínosem reálného osahání, kdy se člověk milující svoji práci rád sám a beze studu vyptá na nejasnosti, aniž by čelil potupě nebo zostuzení.

Testdrive

Během pauzy v obratové stanici Slavonice, kam běžná linka z Havlbrodu mířila, byla hodina na předvedení, vyzkoušení a rozpitvání mnoha detailů, na které v průběhu jízdy nebyl čas.

Zpátky nám jízda ubíhala ještě zábavněji, neboť jsme všichni Pardubáci dostali důvěru se s novým vlakem pod dohledem zkušených lektorů projet, abychom si vyzkoušeli ovládání jednotky, plus se popřípadě doptali na nové nejasnosti.

Svrbí mě jazyk, podělit se o dojmy a rozdílnosti, pozitiva a vylepšení. Samozřejmě jsme zaznamenali i drobná negativa. Ale vzhledem k tomu, že se stále jedná o zkušební provoz a mnohé se do finálního startu odladí, nebylo by správné na ně teď poukazovat.

U pár záležitostí půjde určitě jen o změnu dříve zažitého návyku, který pravděpodobně pouze pod dojmem nových vjemů působí trochu složitě a zdlouhavě.

Pro cestující půjde o skok exponenciální, protože chodové, komfortní a hlukové vlastnosti jednotky jsou proti Regině vážně revoluční.

Závěrem?

Asi jen – těšte se. Máte na co. Stejně jako my.

Přidej komentář

Vítejte na blogu o zážitcích a příhodách strojvedoucího Českých drah.

Texty zde jsou ryze subjektivní. Občas vtipné, jindy kritické, často vysvětlující. Čas od času i nekorektní či hrubšího charakteru. A nejen o železnici!

Snad se u nich budete bavit podobně jako autor, který je sepisuje.

Archivy

Kontakt