Profese: posunovač

P

Představím profesi, která je na dráze velmi důležitá a je v ní velký nedostatek pracovníků.


Po vlakotvorných stanicích se dříve pohybovalo značné množství lidí, kteří se podíleli na samotném sestavení soupravy. V posledních letech jsou v provozu masivně nasazované ucelené a v provozu nerozpojitelné jednotky, které umožňují rychlé obraty bez potřeby dalšího provozního personálu. Namátkou Pendolinu, Railjet, Regionova, Pesa, Stadler a další.

Jejich výhoda je jasná – stačí tam pouze fíra, který po dojetí do cílové stanice vypne klíček na stanovišti a přejde na druhou stranu, zapne klíček a frčí zpátky. To vše během 3-5 minut. Nemusí se odpojovat lokomotiva, házet výhybky, objíždět souprava, opatrně najíždět, znova přivěšovat, dělat zkouška brzdy. To vše celkem trvá a vyžaduje obsluhu i další profese. Plus minimálně 15 minut času.

Na druhou stranu – souprava složená z klasických vagonů má značnou výhodu v možnosti reagovat na zvýšený nárůst přepravy cestujících. Lidi chtějí jezdit vlakem čím dál víc. Přitahuji je nová vozidla, po opravě kolejí velké zrychlení cesty, klid, wifi a žádný stres z řízení na přeplněných silnicích. Koupená jednotka přestane brzy kapacitně stačit a bohužel není možné ji upgradovat. Naproti tomu klasika – normálně jezdí 4 vagony, ale je potřeba v pátek a v neděli přepravit mnohem víc lidí, tak se další tři přidají.

Posunovač je blízký pracovní kolega strojvedoucího. Strašně moc na něm záleží. Slouží fírovi jako prodloužené oči a uši. Když nevidí, kam jede, přes vysílačku ho posunovač navádí. Na centimetry přesně. Jeho další povinností jsou kromě svěšování a rozvěšování vagonů namátkou ještě:

  • Zajištění soupravy proti ujetí po odstavení.
  • Přestavování výhybek.
  • Díky znalosti místa dokáže říct cizímu strojvedoucímu, co a kde přesně najde.
  • Sleduje a slyší při pomalé jízdě, zda někde není vagon přibržděný.
  • Podle potřeby řadí soupravy k předtápěcím stojanům, aby na odjezd vlaku bylo ve vagonu příjemně jako v lázni.
  • A mnoho dalších, na první pohled neviditelných, úkonů.

Posunovačské práce si velmi vážím.

A nakonec jeden ilustrační obrázek…

Komentáře: 3

  • Posunovačská práce je NEDOCENĚNÁ. Vím o čem mluvím protože tu práci dělám od roku 1981. ! ! ! !

  • Nedostatek pracovníků? Hlavně, že se neustále ruší depa s posunovými četami…

Vítejte na blogu o zážitcích a příhodách strojvedoucího Českých drah.

Texty zde jsou ryze subjektivní. Občas vtipné, jindy kritické, často vysvětlující. Čas od času i nekorektní či hrubšího charakteru. A nejen o železnici!

Snad se u nich budete bavit podobně jako autor, který je sepisuje.

Činnost webu můžete podpořit jednorázovým příspěvkem, pokud se vám tu líbí 😊.

Archivy

Kontakt