Infoseriál (4): Návěstidla

I

Jednotlivé díly seriálu, jak jsme řekli dříve, budu demonstrovat na jízdě z Pardubic do Hlinska. Dnes zkusím (zjednodušeně) vysvětlit záležitosti kolem návěstidel.


Předchozí díly seriálu: Infoseriál (1): Posun, nebo vlak? // Infoseriál (2): Jízda vlaku // Infoseriál (3): Vysílačka

Jak jsme si řekli v druhém dílu povídání, návěstidlo je prostředek (např. technické zařízení) předávající mi návěst (informaci/pokyn). Já, coby strojvedoucí, se potom touto informací či pokynem řídím. Návěstidlu se neříká semafor! Tohle si zopakujeme ještě několikrát. 🙂

Takže… Jsme na cestě do Hlinska v Čechách, odjeli jsme z Pardubic a máme naladěnou vysílačku. Hned první stanicí na trase jsou Rosice nad Labem. Abych tam mohl s vlakem dojet, musí mi výpravčí  dovolit vjezd. Jak to udělá? Na vjezdovém návěstidle rozsvítí návěst dovolující jízdu.

Něco málo teorie

Návěstidla rozlišují předpisy do několika kategorií. V rámci tohoto článku se omezíme pouze na návěstidla hlavní a předvěsti, a to ještě zjednodušeně a stručně.

Hlavní návěstidla rozlišujeme:

  • Vjezdová – ohraničují např. stanici a řídí vjezd vlaku do ní.
  • Odjezdová – řídí odjezd vlaku ze stanice.
  • Cestová – definují jízdu vlaku ve stanici a obvykle se umisťují ve směru jízdy mezi vjezdové a odjezdové návěstidlo.
  • Oddílová – definují “hranice” traťového oddílu.

Předvěsti potom:

  • Předvěst vjezdových návěstidel.
  • Předvěst odjezdových návěstidel.
  • Opakovací předvěst vjezdových či odjezdových návěstidel.

Z logiky věci i názvosloví nejspíš už tušíte, co které návěstidlo dělá. Ale povíme si přesněji o kus dále.

Aby to nebylo všechno tak strašně jednoduché, můžeme kromě výše uvedeného ještě návěstidla rozdělit na ty pro vlak a pro posun. Návěstidla pro vlak poznáme podle barveného rozlišení – jsou u něj červeno-bílé pruhy stejné délky. Návěstidlo, kterým se řídí posun, má dané označení modro-bílé. Kromě toho se ještě návěstidla dále označují písmeny nebo čísly, k čemuž existuje jasný řád, ale tím se teď nebudeme zabývat. Kdo chce,  může si vše načíst např. na Wikipedii.

Návěstidlo - železnice

Ilustrační foto: Petr Štefek / Wikipedia

A teď už k věci

Jak jsem řekl výše – abych mohl do Rosic dojet, musí mi výpravčí rozsvítit vjezdové návěstidlo.

Vjezdové návěstidlo si můžete představit jako vrata před stanicí. Ta jsou většinou zavřená. I proto je základní návěst vjezdového návěstidla Stůj! Tedy červená barva. A ten, kdo může vrata otevřít (výpravčí), tak učiní právě rozsvícením barvy dovolující jízdu. Tímto úkonem mi určí, že mohu vjet na jím hájené území (do stanice) a zároveň může i určit, kam až můžu s vlakem nejdále zajet, kde mám přesně zastavit a jakou pojedu rychlostí.

Jedna ze zvláštností při jízdě z Pardubic směrem na Hradec Králové (do Rosic) je, že odjezdové návěstidlo v Pardubicích je zároveň předvěstí vjezdového návěstidla v Rosicích. Cestou už žádné další upozornění či návěst nepotkám.

Totiž – v 99 % případů má každé vjezdové návěstidlo před sebou umístěnou ještě předvěst. Z logiky označení (viz výše) plyne, že jde o návěstidlo, které strojvedoucímu pouze dává informaci o tom, co bude následovat na dalším návěstidle (např. volno, výstraha…). Umožní mu tak v dostatečném předstihu provést úkony nutné ke zpomalení či zastavení vlaku k dalšímu návěstidlu či naopak pokračovat v jízdě bez zpomalení, pokud je na předvěsti volno. Zjednodušeně řečeno jde o jakýsi návěstní “předvoj”.

Z Pardubic jsem odjížděl na dvě žlutá světla. V mé řeči to znamená maximální rychlost 40 km/h a výstraha. Musím tedy myslet na to, že se mnou v Rosicích třeba zatím nepočítají a můžu mít na vjezdovém návěstidle červenou, tedy Stůj!

Po chvilce k němu přijíždím. Že se blížím, mi připomínají tzv. vzdálenostní upozorňovadla. To jsou svislé tabule s trojúhelníky – nejprve tři, pak dva a nakonec jeden (celou sekvenci můžete vidět např. v tomto videu – čas 7:00-8:35). Návěstidlo celou dobu bedlivě sleduji, abych viděl, co mi výpravčí skrz návěst říká a podle toho pokračuji dál. Do stanice Rosice nad Labem.

Zde musím samozřejmě zastavit na místě určeném pro můj vlak. Čili budu brzdit. A jak se s vlakem brzdí? O tom si povíme zase příště.

Další díl: Infoseriál (5): Návěstidla II. // Infoseriál (6): Jak brzdí vlak?

3 komentáře

Vítejte na blogu o zážitcích a příhodách strojvedoucího Českých drah.

Texty zde jsou ryze subjektivní. Občas vtipné, jindy kritické, často vysvětlující. Čas od času i nekorektní či hrubšího charakteru. A nejen o železnici!

Snad se u nich budete bavit podobně jako autor, který je sepisuje.

Archivy

Kontakt