Přípravy v běhu

P

Jak začíná hezčí počasí, vypuká boj se přinutit sednout a napsat něco vřelých slov pro místní čtenáře. Ačkoli mám od minule lstivě zapsané body, dnes zmíním především posun v dlouhodobě rozmýšleném projektu necenzurovaného povídání se zajímavými lidmi.

(Ajéje, další fantazírování o podcastech. – pozn. admina) 😀

Zapsáno: 21. 4. 2023

Začnu nejprve u technické stránky věci. Ta začíná u zrekonstruovaných Halabala křesel, která se po pobytu v renovační dílně stanou středobodem příštího studia v garáži. Jejich současná podoba po repasi je božská! A musím dodat, že jsem díky své vrozené výmluvnosti hrubě zneužil několika šikovných lidí. Ti na provedeném díle navždy zanechali otisk vlastního umu a jejich mzdou bude VIP přístup k mému zajímavému povídání o železnici.

Druhým a ještě důležitějším aspektem bude zvuk. Po značně dlouhém a bedlivém pročítání testů, což reprezentovalo i vyhodnocování příjemnosti poslechu a charakteristiku zvuku renomovaných výrobců, jsem nakonec zvolil věhlasnou australskou firmu RØDE. Hloupé je, že už od začátku počítám s více hosty, takže má vrozená spořivost, kterou mám jako zaměstnanec státní firmy zakořeněnou v sobě, dostává ránu za ránou.

Třetím a nejzásadnějším, chcete-li rozhodujícím pilířem, budou hosté, které si k sobě do Hopcastů pozvu.

A zase admin

Toto téma jsem probíral s adminem naživo, neboť  se u nás před několika dny zastavil, aby osobně dohlédnul na provedení některých významných záležitostí, které jsem po něm požadoval.

Ilustrační foto: Drew HaysUnsplash

Dlouhodobě mu umožňuji v mé společnosti růst a zase mi došlo, že za to vlastně vůbec nic nechci. Samozřejmě se občas vzpěčuje a zkouší racionálními námitkami ztížit chuť k bezvadným nápadům, kterými hýřím. Zčásti je to možná ochranářským pudem, jímž se mě snaží předem odclonit od možných nepříjemností, které s publikací mého často vášnivého zapálení pro věc hrozí.

Také mu dochází, že se pravděpodobně díky stříhání a prací s videozáznamy zásadně zvýší jeho role v doposud poskytované podpoře tohoto webu. Ostatně doteď vše odbýval jen trochou textových úprav, popř. vylepšováním již tak téměř dokonalých fotek v grafických editorech.

Též si je vědom hrozícího problému, totiž v překlopení mé role vypravěče do role posluchače. Dokonce, a to bych vám přál slyšet, mě v den návštěvy zle a nevybíravě okřiknul. A to ve společnosti mého staršího bratra, zatímco mu nastavoval zásadní fíčury v mobilním telefonu. Přešel jsem tuto netaktnost lehce a teď ji zmiňuji spíše s pobavením.

Kdybyste totiž, vážení a milí čtenáři, měli možnost u tohoto více než dvouhodinového odpoledního povídání s námi být (třeba díky zvukovému záznamu), tekly by vám slzy smíchy. Tolik ryze mužského znalectví, trefných glos, nekorektních hlášek, psychologické typologie a zkušeností směrem k něžnému pohlaví, dráze, politice či životu by vás dokázalo nekonečně obohatit a možná i pochopit či předat záměr, s nímž o podcastech stále dokola mluvím.

Toužím si podobně zábavné a příjemné dny uchovat do budoucna. S nezaměnitelným puncem bezprostřednosti, lehkosti a spokojenosti.

Ne pro chlubení, ani pro obdiv nebo snad slávu. Ale podobně jako zdejší psaní – hlavně pro sebe! 🙂

Dodatek admina

S pobavením sleduji neutuchající zápal pro tvoření podcastů. Což je s podivem, zvlášť po zcela fatálním (dle Hopy) neúspěchu prvního pokusu. Ale budiž, každému je přáno zkusit něco nového. Bojím se pouze toho, co už v textu Hopa zmiňoval. Totiž když vyřešíme zvuk, video, záznam, nasvícení a obecně nastavení veškeré techniky, pokládám za největší riziko jeho (ne)schopnost mlčet a mluvit pouze ve správný moment a k věci. To bude ještě boj. Ale nebojte, zvládneme všechno! 🙂

Komentáře: 2

  • Už se těším, dají se někde koupit lístky do první řady? 😀

    • Bude nás málo, ale Vás pozvu! Zbytku čtenářů je mluvené slovo zjevně u pr*dele, takže na ně dlabem. 🙂

Vítejte na blogu o zážitcích a příhodách strojvedoucího Českých drah.

Texty zde jsou ryze subjektivní. Občas vtipné, jindy kritické, často vysvětlující. Čas od času i nekorektní či hrubšího charakteru. A nejen o železnici!

Snad se u nich budete bavit podobně jako autor, který je sepisuje.

Činnost webu můžete podpořit jednorázovým příspěvkem, pokud se vám tu líbí 😊.

Archivy

Kontakt